Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH - Ďáblice

Sbor zabezpečuje požární ochranu obce, likviduje následky mimořádných událostí a přírodních katastrof.