Spolek studentů historie FF UK, o.s.

Občanské sdružení, vytvořené pro studenty a absolventy studia historie na FF UK za účelem navazování vzájemných kontaktů v rámci studijního oboru.

náměstí Jana Palacha 1/2 (2. patro, ÚČD FF UK), Praha-Josefov