Ekocentrum Podhoubí (Pobočka)

Ekocentrum Podhoubí je občanské sdružení, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě dětí, mládeže, odborné i široké veřejnosti.

Pod Havránkou 12/2, Praha 7 − Troja
Brzy otevírá (09:00)