Krajská zdravotní, a.s. (Psychiatrické oddělení)

Psychiatrické oddělení nemocnice řeší veškeré diagnostické kategorie v oblasti duševních poruch a poruch chování a to ambulantně nebo za hospitalizace.