Krajská zdravotní, a.s. (Denní a pohotovostní ambulance ORL)

Denní a pohotovostní ambulance ORL.