Krajská zdravotní, a.s. (Otorinolaryngologické oddělení)

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku vykonává diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o onemocnění a úrazy hlavy a krku.