Krajská zdravotní, a.s. (Všeobecná neurologická ambulance pro dospělé)

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy.

Sociální péče 3316/12A (budova B), Ústí nad Labem-Severní terasa