Krajská zdravotní, a.s. (Neurologické oddělení)

Hlavní specializační náplní je oblast cévního onemocnění nervové soustavy. Druhým základním okruhem jsou vertebrogenní abnormity s neurologickou projekcí s možností komplexní diagnostiky s přímou návazností na neurochirurgické řešení v případě nutnosti.