Krajská zdravotní, a.s. (Kardiologická ambulance)

Kardiologická ambulance poskytuje obyvatelům Ústeckého kraje odpovídající diagnostickou a léčebnou péči podle nejnovějších poznatků současné medicíny na poli kardiologie.