Krajská zdravotní, a.s. (Kardiologická klinika)

Pracoviště se sestává z několika oddělení, koronární jednotky, standardního oddělení, pracoviště neinvazivní kardiologie, pracoviště invazivní kardiologie a konečně pracoviště kardiostimulace a elektrofyziologických vyšetřování.

Sociální péče 3316/12A (budova A, přízemí), Ústí nad Labem-Severní terasa