Krajská zdravotní, a.s. (Příjmová gynekologická ambulance)

Příjmová gynekologická ambulance, příjem předem objednaných pacientek k hospitalizaci.