Krajská zdravotní, a.s. (Gynekologicko-porodnická klinika)

Klinika je rozčleněna na část gynekologickou a porodnickou. Zároveň je akreditované pracoviště klinické psychologie.