Krajská zdravotní, a.s. (Dětská plicní ambulance)

Dětská plicní ambulance, v rámci plicní poradny je možnost vyšetření tzv. jícnovou pH-metrií.

Sociální péče 3316/12A (budova D1, 2. patro), Ústí nad Labem-Severní terasa