Krajská zdravotní, a.s. (Dětská klinika)

Poskytuje resuscitační, intenzívní a standardní diagnostickou a léčebnou péči pro novorozence, děti a dorost. Akutní stavy celého spektra problematiky dětského lékařství, provázené hrozícím nebo již rozvinutým selháním životních funkcí, jsou řešeny na ...