Krajská zdravotní, a.s. (Urologické oddělení)

Komplexní diagnostická a terapeutická činnost v oboru urologie.