Krajská zdravotní, a.s. (Neurologické oddělení)

Neurologické oddělení má lůžkovou, ambulantní a diagnostickou část.