Krajská zdravotní, a.s. (Interní oddělení I)

Interní oddělení spolu s komplementem nemocnice je schopno zajistit vyšetřování a léčení v celém spektru vnitřního lékařství. Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče se 13 lůžky vybavená nejmodernější monitorovací technikou.