II. interní ambulance (Nemocnice Na Bulovce)

Provoz akutní příjmové interní ambulance. Zaměřujeme se na kardiologii, diabetologii, lipidologii a angiologii.