Krajská zdravotní, a.s. (Chirurgické oddělení)

Poskytují základní akutní a chronickou péči v oblasti břišní chirurgie, traumatologie a cévní chirurgie.