Krajská zdravotní, a.s. (Dětské a dorostové oddělení)

Dětské oddělení poskytuje péči pacientům ve věku 0 -19let. V současné době disponuje oddělení 55 lůžky z toho 48 lůžky pro standardní péči a 7 lůžky pro intenzivní péči nižšího typu. Ambulantní část oddělení zahrnuje dětské odborné poradny, kardiologickou a ...

Duchcovská 962/53 (pavilon J lůžková část, pavilon A a B ambulantní část), Teplice-Teplice