Krajská zdravotní, a.s. (Plicní oddělení)

Plicní oddělení nebo také oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně tuberkulózy, všech lokalizací a bronchogenního karcinomu u nemocných, u kterých toto není možné zajistit ambulantně.