Všeobecná chirurgie (Nemocnice Na Homolce)

Poskytování ambulantních péče v oblasti chirurgie.