Stereotaktická a radiační neurochirurgie (Nemocnice Na Homolce)

Zajišťování konzultační činnosti a následné péče o neurochirurgické pacienty.