Psychiatrie (Nemocnice Na Homolce)

Poskytování léčebně preventivní péče pacientům s psychickým onemocněním. Zajišťujeme konsiliární službu.