Neurologie (Nemocnice Na Homolce)

Zajištění diagnostiky a nechirurgické léčby onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu.

Roentgenova 37/2, Praha-Motol