Klinická onkologie (Nemocnice Na Homolce)

Poskytování komplexní onkologické péče s výjimkou radioterapie nemocným s diagnózou solidních nádorů.