Kardiologie (Nemocnice Na Homolce)

Provoz lůžkového oddělení pro pacienty se srdečním onemocněním.