Kardiochirurgie (Nemocnice Na Homolce)

Poskytování specializované péče pacientům s kardiovaskulárními chorobami v celém spektru kardiochirugických výkonů s výjimkou transplantace srdce.