Anesteziologické a resuscitační oddělení (Nemocnice Na Homolce)

Zajišťování komplexní péče o nemocné v průběhu operace a v období předoperačním a pooperačním včetně podání anestézie.