Alergologie a klinická imunologie (Nemocnice Na Homolce)

Poskytování komplexní léčebně-preventivní péče o nemocné s astmatem, alergií, defekty imunity a dalšími typy imunopatologických poruch.