Zubní ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Poskytování ambulantní péče v oblasti stomatologie.