Neurologická ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Provádíme neurologická vyšetření a stanovujeme diagnózu.