Interní ambulance (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Provádíme běžná interní vyšetření včetně předoperačních.