Ambulance gastroenterologie a digestivní endoskopie (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Poskytování diagnostických a terapeutických výkonů v oblasti horního a dolního zažívacího traktu.