Interní oddělení (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Poskytujeme základní vyšetření a léčbu v rozsahu vnitřního lékařství.

Vlašská 336/36, Praha-Malá Strana