Dětské a dorostové detoxikacní centrum (Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejskéh)

Nabízíme komplexní protidrogovou péči pro děti a mládež do 18 let.