Klinika rehabilitačního lékařství (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)

Provoz lůžkového oddělení rehabilitační péče. V rámci ergoterapie se pacienti znovu učí úkonům běžné denní sebeobsluhy.