Hockey club 1946 Praga o.s.

Provoz klubu pozemního hokeje.