Asociace absolventů ruských - sovětských vysokých škol

Podporujeme odborný růst absolventů, organizujeme studijní pobyty a praxe.

V závětří 1036/4, Praha-Holešovice