Nadační fond pro zdraví dětí

Podpora výzkumu v oblasti péče o zdraví matky a jejího dítěte či podpora související s publikační činností a vzděláváním.