YMCA - Živá rodina

Nabídka společenských aktivit a poradenství pro rodiny, cílem je předcházet psychickým, sociálním a ekonomickým krizím.