VOS - Filozofická fakulta UK Praha

Jsme fakultní výbor odborové organizace.
náměstí Jana Palacha 1/2, Praha-Josefov