Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Poskytnutí pomoci postiženým lidem.

Bohuslava ze Švamberka 1686/4, Praha-Nusle