Sdružení Meta, o.s.

Meta je občanské sdružení, které pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na nich.
Vyvíjí preventivní činnost pro děti a mládež v oblasti rizikového chování, pořádá osvětově vzdělávací ...