Agrární komora České republiky (Pobočka)

Agrární komora ČR sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství.
Hlavní činností je zastupovat a podporovat zájmy členů AK ČR, a dále poskytnout poradenství a informační služby na celém území ČR v oblasti právní a legislativní, dále ...