Tělocvičná jednota Sokol Praha 1, R-5

Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

Pplk. Sochora 981/17, Praha-Holešovice