Český národní komitét IMEKO

Sdružujeme zájemce o měření a měřicí techniku. Podporujeme výměnu vědeckých a technických informací vztahujících se k měřicí technice.

Technická 1902/2, Praha-Dejvice