CAS - Česká automobilová společnost

Sdružujeme inženýry a techniky působící v automobilovém průmyslu a v oborech s ním souvisejících.