Orel jednota Ostrava-Třebovice

Občanské sdružení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou činnosti Orla je především podpora sportu pro všechny.

Na Valech 5307/7, Ostrava-Třebovice