Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, ZŠ, praktická škola a školní jídelna Praha 9, Čakovická

Provoz výchovného ústavu pro mládež a denního stacionáře pro děti. Možnost preventivně výchovné péče pro mladistvé ohrožené drogou.

Čakovická 783/51, Praha-Prosek